תחקיר 3 - תוכנית התישבות בהר איתן

?היישוב האחרון בהר איתן

לכאורה אין בהר איתן יישוב
מהתקופה שלאחר קום המדינה

מפה זו שורטטה לאחר קום המדינה
הסימנים והכתב בכחול ובאדום הודפסו
על גבי מפה בריטית ישנה
הישובים בכחול הם ישובים שהיו קיימים
הישובים באדום הם ישובים מתוכננים

בהגדלה בפינת המפה ניתן להבחין שבחרבת אל-לוז
Kh. al Lauz
תוכנן להקים יישוב בשם אבטח


עריכה ממקור: בארכיב המדינה תיק התיישבות
אין תגובות: