תחקיר 14 - המרכז לתקומה - שלא קם - בהר איתן

המוזיאון לתקומה שלא קם
בשנת 1980 התקבלה החלטת ממשלה בדבר הקמת "המרכז הלאומי לגבורה והנצחה" בהר איתן.י
בהמשך שונה השם ל "המרכז הלאומי למערכות ישראל להנצחה ולמורשת התקומה" י
קבוצת חברי כנסת בראשותו של ח"כ ראובן ריבלין הגישה: "הצעת חוק המרכז הלאומי לגבורה ולהנצחה". י י
.
עמותת הר איתן
נוסדה עמותת "הר איתן" להקמת המרכז הלאומי, שתפקידה היה לגייס תרומות להקמת המרכז. י
העמותה טיפלה בסקרים, איסוף, תכנון, תשתיות, אישורים, והכריזה על תחרות אדריכלים לעיצוב המתחם. י

ההתנגדויות
יחד עם ההתלהבות שסחפה גורמי ממשל, היו גופים שונים שהתנגדו להקמת המוזיאון. המוזיאונים הקטנים שעוסקים במלחמות ישראל, חששו שיאלצו להסגר. הירוקים חששו לגורל השטחים הפתוחים. אנשי שלום ופיוס חשבו שיש טעם לפגם בדגשים של המיזם. משפחות שכולות נחלקו בדעותיהן, היו שראו בכך כבוד לנופלים והיו שהעדיפו את פינות הזיכרון הקטנות הפזורות ברחבי הארץ. היסטוריונים ומומחי מורשת, הביעו דעות לכאן ולכאן.
נערכו הפגנות, נוסחו התנגדויות, הוגשו שאילתות, נכתבו מאמרים.
.

הקק"ל אף יזמה נטיעת עצים לזכר הנופלים, על הר איתן, י
במסגרת המאמצים לעצור את הקמת המוזיאון. (מי יעז לעקור עצים לזכר נופלים?) י

ההקפאה
הסיבה האמיתית שבגללה הוקפאה הקמת המוזיאון נבעה מכך שעמותת "הר איתן" לא הצליחה לעמוד ביעדי גיוס הכספים. י

220 עמודי הנצחה
בתשובת משרד ראש הממשלה לדוח מבקר המדינה, מדצמבר 2006, מדובר על קידום פרויקט הנצחה בדמותם של 220 עמודי הנצחה על הר איתן. וכך כתוב בסעיף 9: י
מאחר ועמותת "הר איתן" לא עמדה בתוכנית גיוס התרומות להקמתו של הפרויקט, הוחלט על קידום הקמתו של פרוייקט ההנצחה בלבד. פרויקט זה אמור לכלול 220 עמודי הנצחה עליהם יחקקו שמות הנופלים במערכות ישראל, יוקם פארק עצי נוי ומרכז הנצחה ממוחשב – "גווילי אש" ממוחשב. י

גן לאומי - הר איתן
בישיבת המועצה הארצית לתכנון ולבניה מספר 483 מיום 17 באפריל 2007 הוחלט לשנות את ייעוד השטח בהר איתן לגן לאומי. הכרזה על ההר כגן לאומי תצמצם אפשרות לבינוי על הר איתן, וכך נכתב בפרוטוקול: הר איתן - (תמ"מ 10/1) – יבוטל התמ"מ והשטח ייועד לגן לאומי וזאת מנימוקי הועדה המחוזית אשר קבעה כי השטח מהווה חלק מהליבה השמורה של מחוז ירושלים ומדובר בבינוי בלב השטח הפתוח, אשר יצריך משיכת תשתיות ויפגע בשטחים הפתוחים. י


שאלות פתוחות
האם אכן סוף פסוק למיזם זה? י

קישורים להרחבה

נילי פורטוגלי - הצעה שהוגשה לתחרות עיצוב המרכז
מאמר - לקראת הנחת הפינה במסגרת טקסי שנת היובל להקמת המדינה
גן לאומי הר איתן - כרטיס אתר

תגובה 1:

גד מה-טוב אמר/ה...

מעצבת המוזיאון היתה דורית הראל. בזמנו היתה כתבה במוסף הארץ בשם: "המוזיאון המיותר ביותר".

ואמנם ללא קשר ישיר, אבל אי אפשר שלא להזכיר את הנזק העצום שגרם להר איציק מרדכי שהכין באופן פרטיזני ללא אישור מגרשי חנייה למכובדים על ההר לטקס יום העצמאות. הטקס בוטל אבל הצלקות נשארו שנים רבות.