תחקיר 15 - שדה תעופה שלא המריא בהר איתן

שדה תעופה - בהר איתן
בשנת 2001 מונה צוות מומחים לבדוק את האפשרות להקים שדה תעופה באורך של יותר מקילומטר, על הרכס של הר איתן. הרעיון הובא לדיון בכנסת, וכך אמר ח"כ נסים זאב שהעלה את הרעיון: י

שדה עטרות (ירושלים) נסגר
אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, מאז פרוץ האינתיפאדה הראשונה נסגר שדה התעופה עטרות כמה פעמים. כפי שידוע לכם, שדה התעופה עטרות נסגר לחלוטין מאז 29 בספטמבר 2000. י

הר איתן מתאים ביותר
המקום שאני מציע להקמת שדה תעופה אלטרנטיבי הוא, למיטב ידיעתי, אותו מקום שיועד לפרויקט הקמת מוזיאון צה"ל בהר איתן. נערכה בדיקה על ידי אנשי מקצוע אשר בדקו את ההר הן מבחינת גודלו, דרכי הגישה, הקרבה לירושלים, מטרדים אקולוגיים ותנאים טופוגרפיים, ולדעתם זהו המקום היחיד כמעט אשר נותר בסביבה להקמת שדה התעופה החלופי לירושלים. גם אם יוחלט בעתיד להקים את פרויקט המוזיאון בהר איתן, עדיין יש מקום מספיק להקמת שדה התעופה במקום. י

1,200 מטר אורך
עכשיו, אדוני היושב ראש, לעצם הרעיון.  י
הקמת שדה תעופה על פי המודל של מנחת ערד או שדה התעופה קריית שמונה, י
באורך של אלף ומאתיים מטר וברוחב של שלושים מטר תיצור מקומות חנייה למטוסים מקומיים, י
טרמינל נוסעים עם מסעדה ומשרדים לחברות אשר יפעלו במקום. י

השיקולים בבחירת המקום
השיקולים בבחירת המקום: האזור דליל מתושבים, ההר נמצא בתוך "הקו הירוק", ההר היחיד אשר עדיין לא נבנה, ויש לו כביש גישה למרכז ירושלים, כפי שאמרתי, קרבה גיאוגרפית לירושלים, אבל גם לבית שמש. הוא אינו נמצא באזור המפריע לפעילות השוטפת של צה"ל וחיל האוויר, וגם זו מדי פעם אחת הסיבות לביטול רעיון מהסוג הזה. י

ההר בלאו הכי כבר נפגע
ההר בלאו הכי כבר נפגע קשות עקב עבודות פיתוח להקמת המוזיאון שהוקפא. דבר נוסף, הטיסה אל ההר ומההר אינה עוברת בשטחים. תראו לאן הגענו. י


מתוך פרוטוקול: הישיבה ה210 של הכנסת ה15, ביום 13 ביוני 2001 בהצעה לסדר מספר 4429 של ח"כ נסים זאב (ש"ס) י

ץ

הערות קוראים
טל ריבלין מוסיף שמשטר הרוחות בהר איתן אינו מאפשר נחיתה באחוז ניכר מהימים ולכן לדעתו התוכנית הזויה
תודה טל

אין תגובות: