תחקיר 2 - רצח המוכס הטורקי בהר איתן

במדרון הדרומי של הר-איתן נמצא הכפר חירבת אל-לוז. בשנת 1668 אירע בכפר רצח שהסעיר את הישוב. י
הדים לאירוע נמצאו בארכיב של המועצה השרעית בירושלים שם נשמרו רישומי המשפטים (סג'ל) בעקבות הרצח. י
סג'ל ירושלים, כרך 168 עמוד 354, 5 ג'מאדא אל-אאח'רה 10/1079, [בנובמבר 1668], ובכרכים נוספים. י י
.
הרקע לרצח
חירבת אל-לוז היה בתימאר (מחוז מוגדר לגביית מסים) של ספאהי (גובה מסים) בשם סיד ח'ליל. בתקופה זו היו ספאהים שנהגו לגבות מסים שונים ומשונים מעבר למה שהוגדר על ידי השלטון העות'מאני. ייתכן והרקע לרצח היה אי שביעות רצון תושבי הכפר מדרישותיו של הספאהי. י

סיפור הרצח
בבוקר ה5 לחודש ג'מאדא אל-אאח'רה שנת 1079 (10 בנובמבר 1668) הגיעה לבית הדין קבוצת ספאהים, וביניהם שיח' אבו בכר אבן ח'ליל וחג' מחמד אבן עוד. הם הודיעו לשופט, שהסיד ח'ליל בן שיח' יוסף, הספאהי, נמצא מת בכפר ח'רבת אל-לוז שבתימאר שלו. לטענתם הרגוהו אנשים מבני הכפר והשליכו את גופתו לאחד הגבים. למקום נשלח צוות חקירה, שגילה את גופת הספאהי המת ועליה סימני אלימות. התברר, ששני המדווחים לבית הדין הם דודו של הנרצח, אבו בכר, ואחיו מאמו - חג' מחמד בי אבן עוד אל-מערי. הם סיפרו לחברי הצוות, שערב הרצח בילה הסיד ח'ליל בבית אחת המשפחות בכפר, ושם לכדו אותו הרוצחים, כבלו אותו בשרשרות ורצחו אותו. חפציו, כולל חרבו וכספו נגנבו. יי

ההוצאה להורג
הפרשה המשפטית נמשכה עוד זמן מה, עד שהרוצחים אותרו,
י
נלכדו, נשפטו והוצאו להורג. יפשרה עם משפחות הרוצחים
בה בעת נערך דיון משפטי בשאלת ירושת הנכסים של הנפטר והזכאים לרשת אותו... במסגרת הדיון המשפטי הגיעו יורשי הנרצח להסכם בינהם על חלוקת הרכוש, ולפשרה עם נציגי משפחות הרוצחים (מהכפר חירבת אל-לוז) שהוצאו להורג. הפשרה, המעניינת בפני עצמה כעדות למערכות הקשרים בין משפחות הספאהים לבין תושבי הכפרים שבשליטתם, כללה ויתור הדדי על פיצויים.
י

למי יועבר התימאר י
עוד דיון נערך בעניין אחוזת התימאר המיותמת של הספאהי הנרצח, הסיד ח'ליל. על פי המסמכים שהציג בבית הדין, קיבל לידיו האח, חג' מחמד בי אל-מערי, את התימאר של אחיו המת באישור הממשל באיסטנבול. אולם כאן התעוררה בעיה בלתי צפויה. התימאר נמסר אמנם לחג' מחמד בצו סולטאני, אולם במקביל הועבר לחזקתו של ספאהי אחר, שאינו בן משפחה, עבד אל-כרים אגא בן מצטפא, בתוקף צו של מושל הפרובינציה בדמשק, אשר חלוקת התימארים הואצלה לסמכותו. י

ערך חצי התימאר 1,100 גרוש לשנה
השניים הגיעו לעימות בבית הדין, אך במפתיע הושגה ביניהם פשרה מחוץ לכתליו: התימאר שקיבלו, ואשר שייך לשניהם בדין, יחולק ביניהם לשני חלקים שווים, שערך כל אחד מהם 1,100 גרוש (לשנה). הסדר מוזר זה קיבל את ברכתו של הקאדי.
י


הסיפור מתוך הספר: י
דרור זאבי, המאה העות'מאנית, בהוצאת יד בן צבי ירושלים, והוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 1997 ,עמוד 114

שאלות פתוחות
מה שמות הרוצחים מהכפר חירבת אל-לוז שנשפטו על הרצח? י
מה שם המשפחה שאירחה את הספאהי בביתה? י
לאיזה בור בכפר הושלכה גופת הספאהי? י
מה הייתה סיבת הרצח? י
מה ניתן היה לרכוש בסכום של 1,100 גרוש (ערך המס הנגבה לשנה)? י
י
האם יש איזכור של אירועים אחרים בכפר חירבת אל-לוז? י
אם ערך

אין תגובות: